Rozlicz prawidłowo pracę w żegludze śródlądowej! 

Artykuł zdjęcie - M. Tax

 

Na naszym blogu wiele razy pisaliśmy o obowiązkach podatkowych w Polsce marynarzy, którzy pracują na statkach morskich czy platformach. 

Najczęściej w centrum uwagi jest transport morski, ale my pamiętamy o jeszcze jednym, nie mniej ważnym rodzaju transportu poza lądem – śródlądowym. 

Jest wielu marynarzy, których praca polega na przewożeniu osób i towarów drogą śródlądową, czyli rzeczną, połączoną z morzem. Jednostki, na których pracują to statki towarowe czy pasażerskie, barki, promy. 

 

Podatki marynarza śródlądowego 

Polski marynarz może być zatrudniony w żegludze śródlądowej nie tylko w Polsce.  

Jeżeli więc jesteś polskim rezydentem podatkowym, a pracujesz na jednostce za granicą i armatorem statku jest zagraniczny przedsiębiorca, może dotyczyć Ciebie podwójne opodatkowanie zarobków.  

Jak już pisaliśmy, metodę unikania podwójnego opodatkowania znajdzie w UPO między Polską a krajem, w którym pracujesz. 

Jeżeli jest to metoda proporcjonalnego odliczenia, powinieneś odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy w ciągu całego roku lub złożyć wniosek o abolicję podatkową. 

Po otrzymaniu decyzji naczelnika urzędu skarbowego, nie musisz płacić zaliczek na podatek, a w PIT po całym roku, bez przeszkód i wątpliwości, odliczysz ulgę abolicyjną. 

 

Statek morski a statek śródlądowy 

Ważne jest jednak, żebyś dokładnie zapoznał się z zasadami unikania podwójnego opodatkowania, które dotyczą Ciebie i są określone UPO między Polską, a krajem miejsca wykonywania pracy oraz miejsca siedziby armatora jednostki. Te zapisy różnią się bowiem w poszczególnych krajach. 

Przykładowo, umowa podatkowa Polski z Niemcami przewiduje, że jeżeli armatorem jednostki jest firma z siedzibą w Niemczech i pracuje na niej polski marynarz, to dochody z jego pracy będą w Polsce w ogóle zwolnione od podatku, również te z żeglugi śródlądowej. Dodatkowo, z zapisów tej umowy wynika, że w przypadku żeglugi śródlądowej nie obowiązuje warunek operowania jednostki w transporcie międzynarodowym. 

Inaczej jest już np. w Norwegii, gdzie umowa międzynarodowa przewiduje szczególny zapis o siedzibie faktycznego zarządu armatora statku, ale tylko w odniesieniu do statku morskiego w komunikacji międzynarodowej. 

W pozostałych przypadkach, pomimo wykonywania pracy na statku, ale innego typu niż statek morski, musimy liczyć się z zasadami ogólnymi opodatkowania dochodów z pracy na terenie danego kraju. 

 

Jak określisz swój status podatkowy w Polsce 

Zwracamy uwagę, że Twoja praca na jednostce śródlądowej nie oznacza, że nie możesz się korzystnie rozliczyć w Polsce. Bardzo ważne jest jednak wnikliwe przeanalizowanie Twojego modelu zatrudnienia na tle przepisów właściwej UPO i polskich przepisów podatkowych. Dzięki temu można wybrać rozwiązanie nie tylko legalne i prawidłowe, ale przede wszystkim najkorzystniejsze dla Twoich finansów. 

 

Opracowała 

adw. Katarzyna Lendzionowska 

Facebook
Twitter
LinkedIn

O nas

Dzięki wiedzy prawniczej, doświadczeniu i znajomości specyfiki branży chcemy wskazywać naszym klientom optymalne rozwiązania ich problemów. Efektywna i satysfakcjonująca współpraca z klientem jest jednym z naszych priorytetów. Dążymy do niego poprzez dobre przygotowanie merytoryczne, zaangażowanie, zaufanie i lojalność.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments