Pytania i odpowiedzi

Spokojna głowa to Twoje prawo, kiedy jesteś na morzu.

Czym są umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania?

To umowy międzynarodowe, dzięki którym osoby zarabiające w jednym kraju, a mieszkające w innym nie płacą podwójnego podatku. Choć ich treść zazwyczaj nie jest zbyt przyjazna w odbiorze, z umów dowiesz się na przykład jakie dochody trzeba ujawnić w Polsce, mimo że nie będziesz musiał płacić od nich podatku.

Jaki jest limit abolicji?

Jeżeli wykażemy, że wykonujesz pracę poza terytorium lądowym państw, taki limit nie istnieje!

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania brzmią skomplikowanie, ale przewidują więcej niż jedno korzystne rozwiązanie, z którego mogą korzystać marynarze. Jeśli wykonujesz pracę na statku morskim eksploatowanym w transporcie międzynarodowym – świetnie! Jeśli na innej jednostce, a w obrębie szelfu kontynentalnego danego kraju – również dobrze. Pomożemy Ci to ustalić.

Dlaczego jest istotne, na jakim statku pracujesz?

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania brzmią skomplikowanie, ale przewidują więcej niż jedno korzystne rozwiązanie, z którego mogą korzystać marynarze. Jeśli wykonujesz pracę na statku morskim eksploatowanym w transporcie międzynarodowym – świetnie! Jeśli na innej jednostce, a w obrębie szelfu kontynentalnego danego kraju – również dobrze. Pomożemy Ci to ustalić.

Mieszkam w Polsce, zarabiam tylko w Norwegii, czy muszę płacić podatek w Polsce?

Nie, ale musisz w Polsce złożyć zeznanie roczne, a wcześniej zawnioskować o możliwość skorzystania a ulgi abolicyjnej. Nawet jeśli jedynym Twoim dochodem jest zarobek z zagranicy, musisz rozliczyć podatek dochodowy w Polsce, ale nie oznacza to konieczności faktycznej zapłaty podatku.

Kiedy muszę zapłacić zaliczkę na podatek?

Do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu kiedy wróciłeś do kraju lub otrzymałeś przelew wynagrodzenia, jeśli w tym czasie pozostawałeś w Polsce. Chcąc uniknąć odprowadzenia zaliczki, powinieneś w tym terminie złożyć wniosek do Naczelnika US.

Czy muszę faktycznie zapłacić podatek w Norwegii, aby móc skorzystać z metody unikania podwójnego opodatkowania i ulgi abolicyjnej?

Nie. Podstawą zastosowania UPO jest sam fakt, że dochody uzyskane z pracy na statku norweskim mogą podlegać opodatkowaniu w tym państwie. Jeżeli nie zapłaciłeś podatku, ponieważ obowiązek taki nie powstał, po prostu nie odliczysz go od podatku należnego do zapłacenia w Polsce.

Czym jest rezydencja podatkowa?

Rezydent podatkowy to osoba, która mieszka na stałe w danym kraju. Rezydentem może być również ten, kto jest z krajem związany na tyle mocno, że uznaje się go za podatnika tego kraju. Jeśli więc mieszkasz w Polsce lub masz tu swoje centrum interesów życiowych będziesz polskim rezydentem. Wszystkie Twoje dochody – również te z zagranicy – nieważne czy w ogóle zarabiasz w Polsce i czy płacisz podatki za granicą, będą opodatkowane przez polski urząd skarbowy.

Czym jest ulga abolicyjna?​

Ulga abolicyjna to ulga podatkowa, z której skorzystasz, gdy UPO zawarta pomiędzy Polską, a krajem faktycznego zarządu Twojego armatora przewiduje mniej korzystny dla Ciebie sposób unikania podwójnego opodatkowania. Przysługiwać Ci będzie również w sytuacji, kiedy takiej umowy pomiędzy Polską a krajem armatora Twojego statku w ogóle nie zawarto. W praktyce oznacza to znaczne obniżenie podatku do zapłacenia w Polsce, a nawet brak konieczności płacenia w ogóle!

Kiedy przedawni się Twoje zobowiązanie podatkowe i co do tego czasu może zrobić urząd skarbowy?

Twoje zobowiązanie przedawnia się po 5 latach licząc od końca roku, w którym powinieneś rozliczyć poprzedni rok.  W tym czasie urząd może upomnieć się o zaległy podatek, a jeśli rozliczyłeś się błędnie lub nie rozliczyłeś się w ogóle – o dodatkowe koszty.

Co z jednostkami typu offshore supplier i innymi nieoczywistymi podatkowo?

Możliwe, że urząd skarbowy nie potraktuje jednostki, na której wykonujesz pracę jako statku morskiego wykorzystywanego w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo z faktycznym zarządem w danym kraju. Nie oznacza to wyczerpania argumentów na Twoją rzecz! Inne jednostki również podlegają łagodniejszym przepisom podatkowym, należy tylko wiedzieć, jak to ugryźć!

Chcę uniknąć zapłaty podwójnego podatku, czy ma znaczenie na jakim statku jestem zatrudniony?

Tak. Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarta pomiędzy Polską a Norwegią przewiduje, że musi to być statek morski wykorzystywany w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo w faktycznym zarządem w Norwegii. Pojęcie transportu międzynarodowego w rozumieniu tych przepisów jest różnie interpretowane przez organy i sądy.

Czy muszę odprowadzać w ciągu roku w Polsce zaliczkę na podatek dochodowy?

Nie, ale pod pewnym warunkiem. Należy złożyć wniosek do Naczelnika Urzędu Skarbowego o ograniczenie poboru zaliczek, jeśli możesz uprawdopodobnić, że w zeznaniu rocznym PIT obejmie Cię abolicja podatkowa. Bez takiej decyzji, zaliczka musi być odprowadzana.

Nie złożyłem zeznania rocznego za rok 2022 ponieważ nie wiedziałem, że mam taki obowiązek, a dotąd nie dostałem żadnego wezwania. Czy US jeszcze może mnie wezwać?

Organy podatkowe mogą kwestionować Twoje zeznanie lub jego brak do 5 lat od końca roku, w którym powinieneś rozliczyć rok poprzedni. Dodatkowo po drodze termin ten może ulegać przerwaniu.