Rezydencja podatkowa

blog-min

CZYM JEST REZYDENCJA PODATKOWA?

Dla wielu osób zagadnienie rezydencji podatkowej może być niejasne i skomplikowane.

W najprostszym ujęciu, rezydencja podatkowa to miejsce zamieszkania dla celów podatkowych. Jeśli więc mieszkasz w Polsce, tu będziesz podlegać obowiązkowi podatkowemu. Podatek zapłacisz od całości swoich dochodów, niezależnie od tego gdzie zarabiałeś. Jest to tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy, bo rozliczać się musisz z dochodów krajowych i zagranicznych.

CO Z PODWÓJNYM OPODATKOWANIEM?

Oczywiście, dochody osiągane za granicą nie mogą być podwójnie opodatkowane. Eliminowaniu takiej sytuacji służą metody unikania podwójnego opodatkowania oraz liczne umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawarte przez Polskę.

KIEDY NIE MUSISZ ROZLICZAĆ SIĘ Z DOCHODÓW Z ZAGRANICY?

Jeśli jednak nie mieszkasz w Polsce nie musisz rozliczać się z dochodów, które osiągnąłeś za granicą. Podatek zapłacisz wówczas tylko od tego, co zarobisz w Polsce.

JAK OKREŚLIĆ MIEJSCE ZAMIESZKANIA?

Ale co to właściwie znaczy, mieć miejsce zamieszkania w Polsce albo go nie mieć?

Definicja miejsca zamieszkania uwzględnia dwa kryteria:

  1. pobyt na terytorium Polski przez więcej niż 183 dni w roku podatkowym,
  2. posiadanie centrum interesów życiowych – osobistych lub gospodarczych w Polsce,

Jeżeli spełniasz przynajmniej jedno z nich, będziesz osobą mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski.

Warto zaznaczyć, że każde kryterium należy rozpatrywać niezależnie. Na przykład, wyjazd do pracy za granicę, podczas gdy małżonek i dzieci pozostają w Polsce, może skutkować utrzymaniem centrum interesów osobistych na terytorium Polski.

CO W RAZIE ZMIANY REZYDENCJI W TRAKCIE ROKU PODATKOWEGO?

W przypadku zmiany rezydencji podatkowej w trakcie roku podatkowego, będziesz rozliczał się w Polsce na zasadzie nieograniczonego obowiązku podatkowego do dnia opuszczenia kraju. Po przeniesieniu miejsca zamieszkania za granicę, opodatkowane w Polsce będą tylko dochody uzyskane na terytorium Polski.

CZYM JEST PODWÓJNA REZYDENCJA PODATKOWA?

Jeżeli jesteś rezydentem podatkowym drugiego państwa, a jednocześnie w Polsce jesteś również uznawany za rezydenta podatkowego, to mamy do czynienia z podwójną rezydencją podatkową. W takim przypadku, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawierają specjalne reguły kolizyjne, które określają, w które państwo będzie Twoim miejscem zamieszkania dla celów podatkowych.

Warto pamiętać, że w przypadku polskich marynarzy rzadko występuje sytuacja podwójnej rezydencji podatkowej. Nawet jeśli tak się zdarzy, możliwe będzie ustalenie, w którym państwie podatnik jest rezydentem podatkowym i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Facebook
Twitter
LinkedIn

O nas

Dzięki wiedzy prawniczej, doświadczeniu i znajomości specyfiki branży chcemy wskazywać naszym klientom optymalne rozwiązania ich problemów. Efektywna i satysfakcjonująca współpraca z klientem jest jednym z naszych priorytetów. Dążymy do niego poprzez dobre przygotowanie merytoryczne, zaangażowanie, zaufanie i lojalność.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments