Przedawnienie zobowiązań podatkowych

sailboat-medeteranian-sea-min

JAKI JEST TERMIN PRZEDAWNIENIA ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH I JAK SIĘ GO OBLICZA?

Zasadą jest, że zobowiązania podatkowe przedawniają się po 5 latach.

Termin ten liczony jest od końca roku podatkowego, w którym marynarz zobowiązany był rozliczyć rok poprzedni. Jeżeli więc skorzystałeś z ulgi abolicyjnej (o uldze abolicyjnej pisaliśmy tutaj) w PIT-36 za 2022 rok, weryfikacja Twojego zeznania może nastąpić aż do 31 grudnia 2028 roku (bo podatek faktycznie był rozliczony w 2023). Warto zaznaczyć, że tak samo będzie, jeżeli w ogóle nie rozliczyłeś się za 2022 rok.  

KIEDY TERMIN PRZEDAWNIENIA MOŻE BYĆ ZAWIESZONY I CO TO OZNACZA?

Termin przedawnienia może być niektórych okolicznościach zawieszony. Na przykład, jeśli zostanie wszczęte przeciwko Tobie postępowanie w sprawie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego. Bieg terminu zostanie wtedy wstrzymany i nie będzie liczony w trakcie trwania postępowania. Po zakończeniu postępowania, zostanie wznowiony i będzie liczony od dnia następującego po dniu zakończenia postępowania. Wspomniana więc wcześniej data 31 grudnia 2028 roku może się wydłużyć np. o kolejne 2 lata, w zależności od tego, jak długo będzie trwało postępowanie i kiedy się skończy.

Zdecydowanie warto więc, abyś uregulował swoją sytuację podatkową, ale przede wszystkim rozliczał się terminowo. Wiedza o terminie przedawnienia, o tym jak długo organ podatkowy może Cię skontrolować, wszcząć postępowanie i nałożyć karę, jest niezbędna.

CO WŁAŚCIWIE MOŻE SIĘ WYDARZYĆ ZŁEGO?

Zaległości podatkowe mogą prowadzić do naruszenia przepisów prawa i skutkować konsekwencjami karnymi. Organy podatkowe mają prawo egzekwować należność od marynarza z jego majątku, a w dalszej konsekwencji stosować dalej idące sankcje. Takie zaległości mogą więc spowodować długi i utratę kontroli nad własną sytuacją finansową. Nawet jeżeli uważasz, że skoro przez lata nic się nie wydarzyło, to lepiej nie próbować już porządkować swojego statusu podatkowego w Polsce, długi termin przedawnienia daje urzędom możliwość zaskoczenia Cię, nawet po czasie pozornego spokoju.

Współpraca międzynarodowa organów podatkowych oznacza wymianę informacji dotyczących zobowiązań podatkowych osób, w tym również marynarzy. Dzięki tej współpracy organy podatkowe różnych krajów mogą uzyskiwać informacje o dochodach i majątkach podatników, co pozwala na skuteczną egzekucję zaległych podatków. W przypadku marynarzy, którzy mają zobowiązania podatkowe w Polsce, jest to dodatkowy argument, aby ujawnić się przed polskimi organami podatkowymi i uregulować swoją sytuację podatkową.

Pewna wiedza o swoich prawach i obowiązkach jako polskiego podatnika, a także uregulowana sytuacja podatkowa w Polsce najczęściej oznacza dla Ciebie znikome zobowiązania wobec polskiego urzędu skarbowego, w tym nawet brak faktycznej zapłaty podatku.

Facebook
Twitter
LinkedIn

O nas

Dzięki wiedzy prawniczej, doświadczeniu i znajomości specyfiki branży chcemy wskazywać naszym klientom optymalne rozwiązania ich problemów. Efektywna i satysfakcjonująca współpraca z klientem jest jednym z naszych priorytetów. Dążymy do niego poprzez dobre przygotowanie merytoryczne, zaangażowanie, zaufanie i lojalność.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments