Gdy jednak nie pracujesz na statku morskim w transporcie międzynarodowym…

Być może czytałeś już o tym, że najważniejsze w statusie podatkowym marynarza w Polsce jest udowodnienie, że swoją pracę wykonuje na pokładzie statku morskiego (ewentualnie, w przypadku wybranych krajów, śródlądowego), który operuje w transporcie międzynarodowym. Może wtedy skorzystać z bardziej przyjaznych przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (dalej: UPO), z których wynika, że marynarz wykonuje pracę w kraju, w którym ma siedzibę „efektywny zarząd” firmy – armatora statku. 

 Jeśli jesteś w takiej sytuacji, to nie musisz martwić się o żadne dodatkowe warunki, które musiałbyś spełnić, gdybyś pracował na lądzie, czy innym typie jednostki.

Jednak co w sytuacji, gdy urząd skarbowy stwierdzi, „nietypowość” Twojego statku, a Ciebie nie obejmą łagodniejsze przepisy podatkowe?

Nietypowy statek nie pozbawia Cię prawa do ulgi abolicyjnej

Bywa, że w naszej pracy zderzamy się z niezrozumiałym podejściem zarówno organów podatkowych, jak i sądów administracyjnych do oceny typu statku, na którym pracujesz.

Pomimo dostarczenia dokumentów, z których wynika, że statek operuje w komunikacji międzynarodowej, urząd skarbowy potrafi podważać to stanowisko powołując się na…informacje z internetu.

Jest to działanie pozbawione sensu, ponieważ skoro w treści UPO pojęcie komunikacji czy transportu międzynarodowego jest szerokie, to nie ma powodu, by je zawężać na siłę dowolnymi definicjami słownikowymi.

Jednak, skoro wiemy, że takie ryzyko istnieje, a Twój statek może wzbudzić wątpliwości urzędników, warto w analizie Twojej sytuacji podatkowej pochylić się nad pozostałymi podstawami do użycia przepisów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Może się bowiem okazać, że ostatecznie to dzięki nim nie zapłacisz podatku w Polsce.

Rzetelne sprawdzenie dokumentów dotyczących Twojego zatrudnienia może doprowadzić do wniosku, że spełniasz pozostałe, bardziej skomplikowane warunki korzystnego rozliczenia w Polsce.

Co, jeśli nie „efektywny zarząd”

W takiej sytuacji pochylamy się nad ogólnymi zasadami opodatkowania dochodów z pracy na terenie danego kraju.

Jeśli nie pracujesz na terenie kraju, w którym siedzibę zarządu ma armator Twojego statku, przechodzimy do kolejnych możliwości ustalenia miejsca wykonywania przez Ciebie pracy. Mogą to być np. wody terytorialne konkretnego kraju lub krajów (z przemieszczaniem się np. platformy pływającej co jakiś czas).

Po znalezieniu tego kluczowego miejsca, sprawdzamy: 

  • ile dni trwa Twoja praca w danym kraju,
  • kto wypłaca Ci za nią wynagrodzenie,
  • gdzie znajduje się siedziba firmy, która płaci wynagrodzenie i czy może ma filię lub zakład w kraju, gdzie pracujesz.

Skomplikowane, ale warte analizy

Nawet jeśli okaże się, że odpowiedzi, których szukasz mogą nie kończyć się na „efektywnym zarządzie” statku morskiego w komunikacji międzynarodowej, a Ciebie nie dotyczy rozwiązanie najprostsze i najkorzystniejsze, warto szukać dalej i wyczerpać temat.

Bo rozłożenie na czynniki pierwsze Twojego modelu zatrudnienia pozwoli znaleźć odpowiedź, z jakich przywilejów podatkowych w Polsce skorzystasz.

 

Opracowała 

adw. Katarzyna Lendzionowska 

 

Na naszym blogu wiele razy pisaliśmy o obowiązkach podatkowych w Polsce marynarzy, którzy pracują na statkach morskich czy platformach. 

Najczęściej w centrum uwagi jest transport morski, ale my pamiętamy o jeszcze jednym, nie mniej ważnym rodzaju transportu poza lądem – śródlądowym. 

Jest wielu marynarzy, których praca polega na przewożeniu osób i towarów drogą śródlądową, czyli rzeczną, połączoną z morzem. Jednostki, na których pracują to statki towarowe czy pasażerskie, barki, promy. 

 

Podatki marynarza śródlądowego 

Polski marynarz może być zatrudniony w żegludze śródlądowej nie tylko w Polsce.  

Jeżeli więc jesteś polskim rezydentem podatkowym, a pracujesz na jednostce za granicą i armatorem statku jest zagraniczny przedsiębiorca, może dotyczyć Ciebie podwójne opodatkowanie zarobków.  

Jak już pisaliśmy, metodę unikania podwójnego opodatkowania znajdzie w UPO między Polską a krajem, w którym pracujesz. 

Jeżeli jest to metoda proporcjonalnego odliczenia, powinieneś odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy w ciągu całego roku lub złożyć wniosek o abolicję podatkową. 

Po otrzymaniu decyzji naczelnika urzędu skarbowego, nie musisz płacić zaliczek na podatek, a w PIT po całym roku, bez przeszkód i wątpliwości, odliczysz ulgę abolicyjną. 

 

Statek morski a statek śródlądowy 

Ważne jest jednak, żebyś dokładnie zapoznał się z zasadami unikania podwójnego opodatkowania, które dotyczą Ciebie i są określone UPO między Polską, a krajem miejsca wykonywania pracy oraz miejsca siedziby armatora jednostki. Te zapisy różnią się bowiem w poszczególnych krajach. 

Przykładowo, umowa podatkowa Polski z Niemcami przewiduje, że jeżeli armatorem jednostki jest firma z siedzibą w Niemczech i pracuje na niej polski marynarz, to dochody z jego pracy będą w Polsce w ogóle zwolnione od podatku, również te z żeglugi śródlądowej. Dodatkowo, z zapisów tej umowy wynika, że w przypadku żeglugi śródlądowej nie obowiązuje warunek operowania jednostki w transporcie międzynarodowym. 

Inaczej jest już np. w Norwegii, gdzie umowa międzynarodowa przewiduje szczególny zapis o siedzibie faktycznego zarządu armatora statku, ale tylko w odniesieniu do statku morskiego w komunikacji międzynarodowej. 

W pozostałych przypadkach, pomimo wykonywania pracy na statku, ale innego typu niż statek morski, musimy liczyć się z zasadami ogólnymi opodatkowania dochodów z pracy na terenie danego kraju. 

 

Jak określisz swój status podatkowy w Polsce 

Zwracamy uwagę, że Twoja praca na jednostce śródlądowej nie oznacza, że nie możesz się korzystnie rozliczyć w Polsce. Bardzo ważne jest jednak wnikliwe przeanalizowanie Twojego modelu zatrudnienia na tle przepisów właściwej UPO i polskich przepisów podatkowych. Dzięki temu można wybrać rozwiązanie nie tylko legalne i prawidłowe, ale przede wszystkim najkorzystniejsze dla Twoich finansów. 

 

Opracowała 

adw. Katarzyna Lendzionowska 

Pisaliśmy już o tym, że metoda, dzięki której unikniesz płacenia podatku dwa razy, wynika z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską a krajem, w którym pracujesz. 

Jeżeli w Twojej sytuacji będzie stosowane proporcjonalne odliczenie, powinieneś odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy w ciągu całego roku lub złożyć wniosek o ograniczenie ich poboru, czyli wniosek o abolicję podatkową. O tym, jak to zrobić, pisaliśmy TUTAJ. 

Naczelnik właściwego dla Ciebie urzędu skarbowego, który dostanie Twój wniosek powinien wówczas wydać decyzję i od tej chwili nie będziesz płacić zaliczek na podatek. 

Równocześnie, decyzja ta będzie podstawą odliczenia ulgi abolicyjnej w PIT po całym roku podatkowym. 

 

Nie wszystko stracone 

Nawet jeśli do tej pory nie miałeś czasu, możliwości lub wystarczającej wiedzy i wciąż nie masz decyzji naczelnika, a do tego nie odprowadzałeś zaliczek na podatek, ulga abolicyjna może być nadal w Twoim zasięgu. 

Dokładna analiza Twojej sytuacji zawodowej z 2023 roku może doprowadzić do wniosku, że miałeś prawo do ulgi przez cały rok! 

I, co najważniejsze, wnioski z takiej analizy plus prawidłowe rozliczenie i wypełnienie PIT pozwolą Tobie na uregulowanie swojego statusu przed polskim urzędem skarbowym jeszcze przed końcem kwietnia. A dobrze obliczona ulga abolicyjna oznacza najczęściej brak zapłaty podatku w Polsce. 

Termin składania deklaracji PIT mija w tym roku 30 kwietnia. Nadal więc nie jest za późno, aby zyskać spokojną głowę. 

Składając zeznanie roczne, pamiętaj, aby wykazać dochód z każdego z krajów na osobnym załączniku ZG. Z kolei wysokość ulgi abolicyjnej wykażesz na załączniku PIT/O. 

 

Zadbaj o wniosek o abolicję podatkową w 2024 roku 

Warto uniknąć niepotrzebnych stresów w kolejnym roku. Dlatego zachęcamy, żebyś już teraz złożył wniosek o abolicję. Dzięki temu, składając PIT w 2025 roku będziesz już mieć decyzję o ograniczeniu poboru zaliczek na podatek dochodowy. A co najważniejsze, będziesz mieć spokojną głowę! 

Opracowała 

adw. Katarzyna Lendzionowska

Jako marynarz przez sporą część roku nieobecny w domu, możesz nie mieć sił, energii i głowy do spraw i terminów podatkowych w Polsce. Co więcej, często w tym gorącym okresie podatkowym, nawet nie ma Cię w kraju.  

Twoja wielowymiarowa sytuacja zawodowa też nie jest ułatwieniem, a mogła przecież dotyczyć Ciebie w poprzednim roku podatkowym. 

 

Wciąż nie jest za późno na prawidłowy PIT i skorzystanie z abolicji podatkowej 

Pisaliśmy już, że każdą, nawet na pierwszy rzut oka mocno skomplikowaną sytuację podatkową marynarza w Polsce, da się uporządkować (więcej możesz o tym przeczytać TUTAJ). 

Przybliżaliśmy również metody unikania podwójnego opodatkowania, żeby pokazać Tobie możliwości korzystnego uregulowania swojego statusu przed polskim urzędem skarbowym (po szczegóły zapraszamy TUTAJ). 

Pisaliśmy też sporo o tym, że jako marynarz możesz w ogóle nie składać PIT w Polsce lub składając zeznanie roczne, nie zapłacić podatku w kraju (o czym TUTAJ). 

Uczulaliśmy, że nawet jeśli nie zarabiasz w Polsce, dochody zagraniczne powinieneś wykazać w PIT, jeśli stosowana jest metoda odliczenia proporcjonalnego. I że równocześnie, możesz mieć możliwość skorzystania z ulgi abolicyjnej.  

Każdą z tych informacji bez trudu znajdziesz na naszym blogu. 

Termin składania deklaracji PIT mija w tym roku 30 kwietnia. 

Nadal więc nie jest za późno, aby zrobić to prawidłowo i o czasie, przy wykorzystaniu niezbędnej wiedzy. 

 

Rzetelna wiedza oznacza spokojną głowę 

Pomimo tego, że minął już pierwszy tydzień kwietnia, nadal masz dość czasu, by zorientować się, czy obowiązek złożenia PIT w Polsce za 2023 rok dotyczy Ciebie. Do tego jednak, potrzebna jest dokładna analiza Twojej ścieżki zawodowej w poprzednim roku.  

Jeśli dojdziesz do wniosku, że powinieneś złożyć zeznanie roczne, czas do końca kwietnia wystarczy Ci w zupełności, żeby prawidłowo wypełnić deklarację.  

Pamiętaj jednak, że kiedy będziesz składał zeznanie roczne, musisz wykazać dochód z każdego z krajów na osobnym załączniku ZG. A wysokość ulgi abolicyjnej wykażesz na załączniku PIT/O. 

Jeżeli jednak szczegółowa analiza doprowadzi Cię do przekonania, że PIT w Polsce za 2023 rok nie dotyczy Ciebie, będziesz miał pewność i spokój co do swojego statusu w polskim urzędzie skarbowym. 

Zadbaj o porządek swojej sytuacji podatkowej w Polsce, póki jest na to jeszcze czas! 

 

Opracowała 

adw. Katarzyna Lendzionowska 

 

Podatki to jeden z tych tematów, o których woli się nie myśleć lub odkłada na wieczne później 😊 

Wiemy też, że praca na morzu angażuje Cię na tyle, że możesz nie mieć już sił na uciążliwe formalizmy na lądzie. 

Dlatego w naszej pracy staramy się pokazać Tobie, że naprawdę warto mieć spokojną głowę od podatków, i że osiągnięcie tego nie musi być stresujące ani skomplikowane. 

 

Morze możliwości 

Polski marynarz staje przed wieloma wyzwaniami, kiedy rozpoczyna swoją karierę na wodzie. Z jednej strony, centrum interesów życiowych ma w Polsce, a z drugiej, ograniczone możliwości pracy na statkach polskich armatorów, powodują, że korzysta z ofert zagranicznych.  

W ten sposób możesz pracować na przykład na dużych jednostkach w transporcie międzynarodowym. Armator ma wtedy siedzibę w jednym kraju, Twój pracodawca w drugim, a po drodze może być jeszcze inny podmiot, który zarządza statkiem. 

Innym przykładem jest rozwijająca się intensywnie branża offshore i praca na platformie. Taka jednostka niekoniecznie wykorzystywana jest w transporcie międzynarodowym, a to ma znaczenie w Twojej sytuacji podatkowej. Rodzą się też pytania, czy platforma jest zacumowana, czy może się przemieszcza? A jeśli tak, czy jest holowana, czy ma napęd własny? I gdzie wtedy wykonujesz pracę – w kraju armatora statku, czy może na wodach terytorialnych innego kraju? 

Ważna jest też odpowiedź na kolejne pytanie – czy płacisz podatek za granicą od dochodów z pracy na statku (więcej TUTAJ)? 

Ustalenie tego wszystkiego czeka Cię już na samym początku Twojej kariery. 

 

Bezpieczeństwo finansów 

Pamiętaj, że jasna sytuacja w polskim fiskusie to niekoniecznie tylko zapłata podatku.  

Prawidłowe rozliczanie może też oznaczać niepłacenie podatku, czy nawet w ogóle brak obowiązku złożenia PIT w Polsce. 

Właściwie każdy aspekt Twojej pracy zawodowej ma wpływ na Twój status podatkowy w Polsce.  

Z pewnością nie warto odkładać tego tematu i potem stresować się konsekwencjami. 

Jeżeli zadbasz odpowiednio wcześnie o solidną porcję wiedzy, będziesz mieć pewność, że podejmujesz właściwe kroki, a Twoje relacje z polskim urzędem skarbowym są stabilne i bezpieczne. 

 

Opracowała 

adw. Katarzyna Lendzionowska 

 

Zauważyłeś pewnie, że dużo uwagi poświęcamy umowom o unikaniu podwójnego opodatkowania. Bo to od nich najbardziej zależą Twoje obowiązki w polskim urzędzie skarbowym i to, czy możesz skorzystać z ulgi abolicyjnej w Polsce.

Już sama nazwa tych umów wskazuje, że stosujemy je, żeby nie zapłacić podatku dwa razy – raz w państwie, gdzie pracowałeś, a drugi raz, tam, gdzie żyjesz.

Ulga abolicyjna z kolei przysługuje Ci właśnie wtedy, gdy Twoje dochody mogą zostać podwójnie opodatkowane.

Skoro tak, to czy musisz zapłacić podatek w kraju, gdzie pracujesz, aby skorzystać z ulgi abolicyjnej?

Naczelny Sąd Administracyjny wielokrotnie wypowiadał się w tej sprawie i podkreślał, że zapłata podatku za granicą jest jednym z warunków skorzystania z ulgi. Ważne jednak, że każda z ocenianych przez Sąd sytuacji dotyczyła dochodów z państwa, z którym Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Wśród wyroków sądowych możemy też znaleźć stanowiska przeciwne, co trochę nie dziwi, bo sama budowa metody unikania podwójnego opodatkowania poprzez proporcjonalne odliczenie nie uzależnia przecież stosowania jej w zależności od tego, czy podatek w drugim kraju faktycznie zapłaciłeś.

Jeżeli nie – nie odliczasz go po prostu od podatku do zapłacenia w Polsce, a z ulgi abolicyjnej i tak korzystasz.

Na koniec warto podkreślić, że polskie urzędy skarbowe stosują zasadę, że możesz skorzystać z ulgi, o ile jednak zapłacisz podatek za granicą, a konkretnie w kraju, z którym Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Opracowała: adw. Katarzyna Lendzionowska

 

 

 

Wbrew pozorom, nie istnieje zbyt skomplikowana sytuacja podatkowa marynarza 😊

Nawet, jeżeli zarabiasz w ciągu roku na kilku statkach, które podlegają rożnym umowom o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO), możesz mieć stabilny status podatkowy w Polsce.

Radzimy jednak pamiętać, że nawet jeśli przez większość roku pływasz na statku wykorzystywanym przez firmę cypryjską (czy z siedzibą w innym kraju, z którym UPO przewiduje wyłączenie z progresją) i będziesz mieć dochody z kraju z proporcjonalnym odliczeniem i tak powinieneś złożyć PIT w Polsce.

W tym przypadku, dodatkowo dochód cypryjski wpłynie na wysokość stopy procentowej dla całości zarobków.

 

Przyjrzyjmy się

Załóżmy, że:

– zarabiasz w Polsce,

– masz dochód z Cypru, który jest wolny od podatku,

– masz dochód z Wielkiej Brytanii.

Twój łączny zarobek będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce i Wielkiej Brytanii.

Obliczając podatek, sumujesz dochody opodatkowane i zwolnione z opodatkowania (z Cypru). Na tej podstawie wyliczasz stopę procentową, która posłuży do obliczenia stawki podatku tylko od zarobków z Polski i Wielkiej Brytanii.

Pamiętaj, ten sposób rozliczenia stosujesz, gdy w danym roku zarabiasz w trzech różnych krajach (i mieszkasz w Polsce).

Jeśli w danym roku zarabiasz wyłącznie za granicą, a UPO przewidują różne metody unikania podwójnego opodatkowania, to podatek obliczysz podobnie.

Z kolei, jeżeli nie zarabiasz w Polsce, dochody zagraniczne powinieneś wykazać w PIT, o ile stosowana jest metoda odliczenia proporcjonalnego.

 

Czy to oznacza podatek

Niekoniecznie.

Skoro pracowałeś na morzu, a właściwe dla Twoich dochodów UPO przewidują metodę proporcjonalnego odliczenia, nadal możesz skorzystać z ulgi abolicyjnej.

Pamiętaj tylko, że kiedy będziesz składał zeznanie roczne, musisz wykazać dochód z każdego z krajów na osobnym załączniku ZG.

 

Opracowała

adw. Katarzyna Lendzionowska

Temat podatków dla polskiego marynarza jest ważny i nie zawsze łatwy.

Chcemy jednak, żeby nasza praca polegała nie tylko na usługach prawno – podatkowych. Zależy nam też na upowszechnianiu wiedzy i codziennym oswajaniu tych spraw, które kojarzą się z groźnym urzędem skarbowym, często przymusem albo utratą znacznej części dochodów.

Zależy nam też na budowaniu relacji z osobami i organizacjami, które od lat działają na rzecz wzmacniania ochrony praw ludzi pracujących na statkach.

Dlatego z satysfakcją ogłaszamy, że Marynarz TAX nawiązał partnerską współpracę z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Oficerów i Marynarzy Polish Seafarers’ Union (OZZOiM)!

To wydarzenie oznacza nowy etap w naszej pracy.

OZZOiM skupia marynarzy w swoich szeregach przecież już od 1991 roku. Jest afiliantem (trudne słowo) Międzynarodowej Federacji Pracowników Transportu (ITF) i Europejskiej Federacji Transportu (ETF). Działa na wielu polach ze swoich trzech lokalizacji w Szczecinie, Świnoujściu i Gdyni.

Poznaliśmy się i wiemy, że łączą nas te same cele: usprawnienie i ułatwienie funkcjonowania marynarzy w ich niełatwej pracy.


Co możemy wspólnie dla Ciebie zrobić?

• Prawo pracy i bezpieczeństwo: dzięki członkostwu w związku zawodowym możesz liczyć na wsparcie w sprawach pracowniczych i przepisach bezpieczeństwa pracy na morzu;

• Wsparcie prawno – podatkowe: pomożemy Ci zrozumieć Twoje prawa i obowiązki podatkowe w Polsce oraz ustabilizować sytuację majątkową Twoją i Twojej rodziny w tych specyficznych międzynarodowych okolicznościach zawodowych.

A od dziś każdego z marynarzy zrzeszonych w OZZOiM Polish Seafarers’ Union zapraszamy do skorzystania z usług Marynarz TAX ze specjalnym rabatem!

Opracowała: adw. Katarzyna Lendzionowska

Nie tylko zwolnienie z progresją i abolicja są bardzo korzystnymi rozwiązaniami dla polskich marynarzy zarabiających za granicą. 

W polskiej ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) jest też zwolnienie podatkowe, które dotyczy dochodów marynarzy pracujących na statkach morskich w żegludze międzynarodowej.  

To ważne zagadnienie, które warto zgłębić, zwłaszcza jeśli pływasz na statku pod banderą UE lub państwa EOG. 

Zasady zwolnienia 

Ustawa o PIT mówi, że „zwolnione z podatku są dochody marynarzy, którzy są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uzyskane z tytułu pracy na statkach morskich używanych do przewozu ładunku lub pasażerów w żegludze międzynarodowej, jeżeli była ona w danym roku podatkowym wykonywana łącznie przez okres co najmniej 183 dni. 

Spróbujmy przełożyć ten zapis na bardziej ludzki język. 

Jeżeli jesteś obywatelem państwa UE lub EOG, pracujesz na statku w żegludze międzynarodowej i robisz to co najmniej przez 183 dni w roku, ten przepis może być dla Ciebie. 

Ale, gdzie jest haczyk? 

Haczyk nr 1 

Jeśli Twoim zdaniem możesz skorzystać ze zwolnienia, skompletuj i przedstaw Urzędowi Skarbowemu zaświadczenie lub informację od armatora lub agencji zatrudnienia 

i koniecznie zrób to przed złożeniem rocznego zeznania (PIT). Zdobycie takiego dokumentu, w którym muszą przecież znaleźć się wszystkie informacje potrzebne urzędowi, nie jest jednak łatwym przedsięwzięciem.  

Zaświadczenie, oprócz Twoich danych, musi zawierać informacje o: 

  1. liczbie dni przepracowanych w roku na statku, okresy zatrudnienia, nazwę i banderę statku, 
  1. kwocie przychodu marynarza z tytułu pracy u armatora, 
  1. armatorze, tj.: 

imię i nazwisko lub nazwę, 

adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby, 

numer identyfikacji podatkowej lub zagraniczny numer identyfikacyjny podatnika, 

formę prawną, pod którą działa. 

Haczyk nr 2 

Przed 2021 rokiem zwolnienie z podatku dotyczyło tylko tych marynarzy, którzy pracowali na statkach podnoszących banderę państwa członkowskiego UE lub EOG. Nowe przepisy rozszerzają to zwolnienie na wszystkich marynarzy z państw UE lub EOG, niezależnie od bandery statku. Problem w tym, że w praktyce przepis ten…nie może być nadal stosowany. 

Brak decyzji Komisji Europejskiej 

Przepisy zmieniające każą nam oczekiwać na decyzję Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym. Dopiero po wydaniu takiej decyzji zwolnienie, o którym piszemy, dotyczyć będzie marynarzy niezależnie od bandery statku. 

Wnioski 

Zwolnienie marynarzy z podatku dochodowego to świetne ułatwienie dla wielu pracowników sektora morskiego. Jeśli pływasz na statku pod banderą państwa UE lub EOG, rozważ, czy masz szansę zdobyć zaświadczenie i czy spełniasz warunki. 

W przypadku innych bander – śledzimy poczynania Komisji Europejskiej.

 

Opracowała 

adw. Katarzyna Lendzionowska 

Nasze wpisy na blogu poświęcaliśmy już kilka razy uldze abolicyjnej. Bo dla każdego marynarza, który mieszka w Polsce i pracuje za granicą, może być to kluczowa sprawa. Ulga pozwala przecież na bezstresowe i bezkosztowe uregulowanie swojej sytuacji podatkowej przed polskim urzędem skarbowym. 

Na początku roku przygotowaliśmy t krótkie podsumowanie najważniejszych terminów podatkowych dla marynarzy (TUTAJ). 

Jest 20 lutego 2024 roku. Czy wobec tego szansa na abolicję podatkową dla Ciebie przepadła? 

Nie! 😊 

Jak długo możesz składać wniosek 

Zawsze podkreślamy, że Twoja sytuacja podatkowa jest wyjątkowa, bo modeli zatrudnienia marynarza na świecie jest bardzo wiele. Do tego, znaczenie ma też Twój status rodzinny i majątkowy w Polsce.  

Jeśli jednak dotyczy Ciebie umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, z mechanizmem proporcjonalnego odliczenia, obowiązuje Cię PIT i wniosek o abolicję w Polsce. 

Skoro wniosek trzeba złożyć przed terminem płatności pierwszej zaliczki na podatek, a w styczniu dostałeś przelew z wynagrodzeniem lub wróciłeś do kraju, to DZISIAJ jest ten dzień.  

Ale starać się o abolicję możesz przez cały rok. Pamiętaj jednak, że decyzja urzędu skarbowego może nie objąć zaliczek, których termin płatności już minął. Wciąż nie zmienia to faktu, że w każdej chwili masz szansę polepszyć swoją sytuację i ułatwić rozliczenie w kolejnym roku, wykorzystując najlepszą z ulg. 

Jakie dokumenty są potrzebne do wniosku 

Zaświadczenie o zatrudnieniu, w którym znajdą się najważniejsze informacje o Twoim pracodawcy, modelu pracy i statku znacznie ułatwi urzędowi skarbowemu wydanie decyzji. 

Poza tym nie zapominaj o potwierdzeniach przelewów, payslipach, kontrakcie i książeczce żeglarskiej. 

Spokojnego podatkowo roku!

Opracowała 

adw. Katarzyna Lendzionowska