Siedziba efektywnego zarządu – skąd się wzięła i dlaczego tyle od niej zależy?

25.06.24

Zastanawiasz się, dlaczego siedziba efektywnego zarządu armatora statku ma tak duże znaczenie przy opodatkowaniu Twojego wynagrodzenia? I skąd w ogóle pomysł, że gdy pracujesz na transportowym, międzynarodowym statku morskim, miejsce Twojej pracy to właśnie kraj siedziby? 

Odpowiedzi znajdziemy w treści umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (dalej: UPO), a właściwie w Modelowej Konwencji OECD, która dyktuje rozwiązania dla każdej takiej umowy. Dzięki niej można lepiej zrozumieć, dlaczego często to nie siedziba pracodawcy jest brana pod uwagę przez polski urząd skarbowy. 

Opodatkowanie marynarzy a zyski z transportu międzynarodowego 

Jeżeli praca wykonywana jest na statku morskim, wykorzystywanym w komunikacji międzynarodowej, dochód może opodatkować państwo, w którym siedzibę ma faktyczny zarząd podmiotu, który wykorzystuje statek. 

Ma to ścisły związek z faktem, że zyski z transportu międzynarodowego statków według UPO mogą podlegać opodatkowaniu w tym państwie, w którym znajduje się siedziba faktycznego zarządu przedsiębiorstwa.  

Dlatego chodzi tutaj o przedsiębiorstwo, które wprost uzyskuje dochody z operowania statkiem w takim transporcie – to samo, którego siedziba określa miejsce wykonywania pracy marynarza, członka załogi. Taka wiedza pozwala lepiej zrozumieć, dlaczego to niekoniecznie pracodawca (employer) z Twojego kontraktu jest tym, którego adres siedziby ma dla Ciebie znaczenie podatkowe.  

Pracodawca a armator 

Często popełnianym błędem jest utożsamianie pracodawcy marynarza z armatorem statku. Pracodawca to podmiot, który wypłaca wynagrodzenie i formalnie Ciebie zatrudnia. Armator to właściciel lub operator statku. W praktyce oznacza to, że marynarz może być zatrudniony przez firmę mającą siedzibę w jednym kraju, podczas gdy statek, na którym pracuje, jest eksploatowany przez przedsiębiorstwo z siedzibą w innym kraju. Miejsce, w którym znajduje się faktyczny zarząd przedsiębiorstwa, wpływa na to, gdzie potencjalnie powinieneś zapłacić podatek. 

Wnioski 

Twoje zatrudnienie i podatki mają ścisły związek z pojęciem transportu międzynarodowego, jaki Twój statek wykonuje i firmą, która na tym zarabia. Dlatego uważnie sprawdzaj swój kontrakt i dopytuj pracodawcę o swój model zatrudnienia.

Opracowała: adw. Katarzyna Lendzionowska  

Facebook
Twitter
LinkedIn

O nas

Dzięki wiedzy prawniczej, doświadczeniu i znajomości specyfiki branży chcemy wskazywać naszym klientom optymalne rozwiązania ich problemów. Efektywna i satysfakcjonująca współpraca z klientem jest jednym z naszych priorytetów. Dążymy do niego poprzez dobre przygotowanie merytoryczne, zaangażowanie, zaufanie i lojalność.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments