Zwolnienie marynarzy z podatku w ustawie o PIT 

Marynarz TAX - blog picture

Nie tylko zwolnienie z progresją i abolicja są bardzo korzystnymi rozwiązaniami dla polskich marynarzy zarabiających za granicą. 

W polskiej ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) jest też zwolnienie podatkowe, które dotyczy dochodów marynarzy pracujących na statkach morskich w żegludze międzynarodowej.  

To ważne zagadnienie, które warto zgłębić, zwłaszcza jeśli pływasz na statku pod banderą UE lub państwa EOG. 

Zasady zwolnienia 

Ustawa o PIT mówi, że „zwolnione z podatku są dochody marynarzy, którzy są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uzyskane z tytułu pracy na statkach morskich używanych do przewozu ładunku lub pasażerów w żegludze międzynarodowej, jeżeli była ona w danym roku podatkowym wykonywana łącznie przez okres co najmniej 183 dni. 

Spróbujmy przełożyć ten zapis na bardziej ludzki język. 

Jeżeli jesteś obywatelem państwa UE lub EOG, pracujesz na statku w żegludze międzynarodowej i robisz to co najmniej przez 183 dni w roku, ten przepis może być dla Ciebie. 

Ale, gdzie jest haczyk? 

Haczyk nr 1 

Jeśli Twoim zdaniem możesz skorzystać ze zwolnienia, skompletuj i przedstaw Urzędowi Skarbowemu zaświadczenie lub informację od armatora lub agencji zatrudnienia 

i koniecznie zrób to przed złożeniem rocznego zeznania (PIT). Zdobycie takiego dokumentu, w którym muszą przecież znaleźć się wszystkie informacje potrzebne urzędowi, nie jest jednak łatwym przedsięwzięciem.  

Zaświadczenie, oprócz Twoich danych, musi zawierać informacje o: 

  1. liczbie dni przepracowanych w roku na statku, okresy zatrudnienia, nazwę i banderę statku, 
  1. kwocie przychodu marynarza z tytułu pracy u armatora, 
  1. armatorze, tj.: 

imię i nazwisko lub nazwę, 

adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby, 

numer identyfikacji podatkowej lub zagraniczny numer identyfikacyjny podatnika, 

formę prawną, pod którą działa. 

Haczyk nr 2 

Przed 2021 rokiem zwolnienie z podatku dotyczyło tylko tych marynarzy, którzy pracowali na statkach podnoszących banderę państwa członkowskiego UE lub EOG. Nowe przepisy rozszerzają to zwolnienie na wszystkich marynarzy z państw UE lub EOG, niezależnie od bandery statku. Problem w tym, że w praktyce przepis ten…nie może być nadal stosowany. 

Brak decyzji Komisji Europejskiej 

Przepisy zmieniające każą nam oczekiwać na decyzję Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym. Dopiero po wydaniu takiej decyzji zwolnienie, o którym piszemy, dotyczyć będzie marynarzy niezależnie od bandery statku. 

Wnioski 

Zwolnienie marynarzy z podatku dochodowego to świetne ułatwienie dla wielu pracowników sektora morskiego. Jeśli pływasz na statku pod banderą państwa UE lub EOG, rozważ, czy masz szansę zdobyć zaświadczenie i czy spełniasz warunki. 

W przypadku innych bander – śledzimy poczynania Komisji Europejskiej.

 

Opracowała 

adw. Katarzyna Lendzionowska 

Facebook
Twitter
LinkedIn

O nas

Dzięki wiedzy prawniczej, doświadczeniu i znajomości specyfiki branży chcemy wskazywać naszym klientom optymalne rozwiązania ich problemów. Efektywna i satysfakcjonująca współpraca z klientem jest jednym z naszych priorytetów. Dążymy do niego poprzez dobre przygotowanie merytoryczne, zaangażowanie, zaufanie i lojalność.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments