Podatki marynarskie od 2024 roku. Zmiany!

2024-min

Marynarzu, zobacz co zmieni się w Twoich podatkach od początku 2024 r.

2024 rok przynosi dużo zmian dla polskich marynarzy. Nowe zasady podwójnego opodatkowania i rozliczeń rocznych, które wynikają ze zmian w umowach międzynarodowych z Malezją i Chinami mogą stać się wyzwaniem. Dlatego już teraz warto zapoznać się z niektórymi z nich.

  1. Jak zmienia się umowa między Polską a Malezją?

Od stycznia 2024 r. polscy marynarze, którzy pracują na statkach z faktycznym zarządem w Malezji zostaną pozbawieni ulgi abolicyjnej. Zamiast tego, ich dochody będą opodatkowane zgodnie z polską skalą podatkową czyli 12% dla dochodów do 120.000 zł i 32% dla wyższych.

Wynika to bezpośrednio z nowej umowy między Polską a Malezją w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, która wprowadza zasadę, że wynagrodzenie z pracy na statku morskim, eksploatowanym w transporcie międzynarodowym, będzie opodatkowane tylko w kraju zamieszkania marynarza.

Wszystko to wiąże się z koniecznością odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy i – w ostateczności – z faktyczną zapłatą podatku.

  • Co zmienia się w umowie między Polską a Chinami?
  1. dla marynarzy pracujących dla chińskiego armatora

Zmiany w Konwencji MLI spowodują, że od stycznia 2024 r. marynarze skorzystają z ulgi abolicyjnej przewidzianej w polskiej ustawie o PIT, ale pod warunkiem, że będą pracować poza terytorium lądowym państwa. Oznacza to, że ulga abolicyjna nie obejmie dochodów osiąganych w Polsce.

Dodatkowo, zmiana skutkuje koniecznością comiesięcznego uiszczenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz rozliczenia rocznego.

Z kolei, skorzystanie z ulgi abolicyjnej będzie możliwe, o ile wniosek o ograniczenie poboru zaliczek zostanie złożony przed terminem płatności pierwszej zaliczki czyli:

  • do 20 dnia miesiąca po miesiącu uzyskania przychodu lub
  • do 20 dnia miesiąca po powrocie do kraju.

Dla dochodów z pracy na rzecz chińskiego armatora w 2024 roku, termin ten upływa 20 lutego 2024 roku.

  • dla stoczniowców pracujących w Chinach

Zmiany metody unikania podwójnego opodatkowania wpłyną również na sytuację osób, które pracują przy budowie statków w chińskich stoczniach.

Dochody z takiej pracy mogą być opodatkowane w miejscu jej wykonywania czyli w Chinach. Jednak, jeśli praca trwa krócej niż 183 dni w roku kalendarzowym, a pensję wypłaca przedsiębiorstwo spoza Chin, dochód będzie podlegał pełnemu opodatkowaniu w Polsce, na ogólnych zasadach.

Pracownicy stoczniowi będą mogli odliczyć podatek zapłacony w Chinach, jednak pełne skorzystanie z ulgi abolicyjnej, nie będzie możliwe w przypadku pracy na terytorium lądowym państwa. Wówczas odliczenie ograniczy się do kwoty 1360 zł od należnego podatku.

  • Podsumowanie

Zmiany w umowach z Malezją i Chinami wymagają wdrożenia się w skomplikowane procedury rozliczeń podatkowych, takie jak składanie wniosków o ograniczenie poboru zaliczek i uwzględnienie ulgi abolicyjnej. To duża zmiana dla sporej części polskich marynarzy, którzy do tej pory funkcjonowali na zupełnie innych zasadach.

Nie można też pominąć kwestii terminowego składania dokumentów, aby uniknąć ewentualnych konsekwencji podatkowych, ale to już temat na osobną publikację.

Facebook
Twitter
LinkedIn

O nas

Dzięki wiedzy prawniczej, doświadczeniu i znajomości specyfiki branży chcemy wskazywać naszym klientom optymalne rozwiązania ich problemów. Efektywna i satysfakcjonująca współpraca z klientem jest jednym z naszych priorytetów. Dążymy do niego poprzez dobre przygotowanie merytoryczne, zaangażowanie, zaufanie i lojalność.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments